Blog

تحلیل طلا

تحیلیل طلا:

طلا فواندسیون نظم پولی جهان است ،درسال ۱۹۳۱ دلار در دنیا پول واسطه  بود قبل از اون پول انگلیس بود-بعد اون پول واسط بین کشورهاشد

 امریکایی ها گفتند دلار بخوبی طلاست،جهان برای اینکه این را بپذیرد  آمریکا باید به دنیا اطمینا ن بدهد اون موقع هراونس طلا ۳۱ دلار بود،هرکسی خواست ما می تونیم ۳۱ دلار بدهیم، ما یک اونس طلا بدیم-پس این کاغذ نیست،تجارت بر این بنیاد راه افتاد

این روال تا ۱۹۷۱ به مدت ۴۰ سال ادامه یافت

یعنی ۴۰ سالللللللللللللللللللل ثاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بوده خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

۱۹۶۷ فرانسوی ها گفتن، خب آمریکایی ها میگن دلار به خوبی طلاست ؟خب  اگه راست میگین این یک میلیاردلار مارا بگیر طلا بده،آمریکایی ها  هم دادند

فرانسوی ها دو  الی سه بار این کار را کردند آمریکایی ها هم دادند( اون موقع ریس جمهور فرانسه مارشال  دوقل بود)

در سال ۱۹۷۱ نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا ، امد تلویزیون گفت این نظم دیگه نیست (طلا به خوبی دلار نیست )بهم زد

برای کشورها سوال بوجود آمد ؟آیا دلار یک کاغذ فقط؟ گفت  نه هست ولی خیلی کم

برای پیش بینی قیمت طلا از سال ۳۱ تا الان ۸۶ سال می گذرد خب باید بیایم از سال ۳۱ تا الان درآمریکا چقدر تورم بوده؟بعد قیمت روز طلا را و تورم آمریکا را کم کنیم

 تا دیروز ۱۶۵۹ درصد از ۸۶ سال پیش تا الان در آمریکا تورم بوده،طلا هم تا دیروز ۱۲۰۰ دلار بود،بعد تورم آمریکا را ازش کم کنیم

قیمت دیروز  میشه ۷۴ دلار به ،۸۶ سال پیش ا اونس طلا ۳۱ دلار بوده، با این احتساب ،قیمت طلا سالی یک درصد افزایش پیدا کنه –طلا می تواند سالی یک درصد گرون بشه وگرنه نظم جهانی اتفاق میفته و  فروپاشی اقتصادی میفته

نگیم  طلا۱۲۰۰  دلار هست بگیم ۷۴ دلار  است —یعنی منهای تورم را بفهمیم

قیمت نفت ارزون بوده ۱۳۵۳ یک دفعه گرون شد—یعنی از۲ دلار رفت ۱۳ دلار شد –ایرانی ها وضعشون خوب شد

گوشت و مصرف خوب شد

نظر بدهید